Další tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.:    Střechy, fasády, izolace  /   Interiér  /   Fasády  /   Camping, cars & caravans
    Přidat Program do oblíbených   
  
  Kalendář
Tip: kliknutím na rubriku a den v kalendáři se zobrazí akce pouze pro zvolené datum.
Dnes má svátek Simona
Zítra Lucie

Program Ostrava

Program Frýdek Program Opava Program Brněnsko
Sociální služby  
CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI z.s.
poradna pro vztahy a rodinu  
Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, tel.: 552 301 417,
775 244 291, (v areálu Lékařské fakulty OU)
poradenstvi@prorodiny.cz 

Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních,
párových, manželských, mezigeneračních či výchovných
vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace
a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka
pro plánování rodičovství PPR. Poradna „Rodinný
průvodce“ pro osoby se zdravotním postižením
do 35 let a jejich rodiny. Program prevence
rizikového sexuálního chování pro školy.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORUBA
příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba
cssporuba@cssporuba.cz

• Terénní pečovatelská služba
Průběžná 6222/122, O.-Poruba, 731 414 158
• Centrum denních služeb
I. Sekaniny 1812/16, O.-Poruba, 724 004 424
• Domov pro matky s dětmi
Dělnická 386/30, O.-Poruba, 731 414 159
• Azylové zařízení pro muže a ženy
Vřesinská 2230/5, O.-Poruba, 739 201 209
PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE
budova SZŠ a VOŠ zdravotnické, 1. Máje 11
Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 595 693 628,
777 011 934, Bc. Hana Kovalská, DiS.
podaneruce@podaneruce.eu
 

- Osobní asistence v domácnostech pro zdravotně
postižené občany a seniory  
- Canisterapie - terapie  působení psa na zdraví člověka
kontakt Monika Olbrechtová, tel.: 777 260 110
PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
Poradna NRZP ČR
30. dubna 2944/1 (zastávka Důl Jindřich,
naproti ÚP Ostrava), Mor. Ostrava a Přívoz
tel.: 596 110 282, 736 751 206,
e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz

Cílem projektu je poskytování odborného poradenství
pro oběti trestných činů. Toto poradenství spočívá
nejen v poskytnutí odborných informací, ale také
psychologicko-sociální pomoci oběti. Odborné
poradenství je určeno osobám se zdravotním
postižením a seniorům na území MS kraje.  
Poradenství je poskytováno ambulantně,
telefonicky a emailem a konzultace jsou bezplatné.
Neposkytujeme však právní zastoupení.
ONKO-AMAZONKY, o. s.
kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519
onko.amazonky@volny.cz
 
Pomoc onkologickým pacientům:
Seminární Centrum Akademie Ostrava,
Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495
Po 10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00

Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky
každou St
9.30 v SVČ Ostrčilova 19

8.12.  14.30 Tradiční Mikulášské setkání,
Středisko volného času, Ostrava, Ostrčilova 19
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice
Info: 596 621 094, 731 625 789
ostrava@charita.cz

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní
služby především seniorům, lidem se zdravotním
postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni,
ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním
a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života.

• Poradna Charity Ostrava,
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767
• Charitní hospicová poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 533, 731 534 002
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně,
Hrabyně 201, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic
a ošetřovatelská služba, Charvátská 785/8,
Výškovice, tel.: 599 508 505, 733 676 601
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, Syllabova 19, Vítkovice, tel.: 599 526 006
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, denní centrum
Zelená 2514/73, Mar. Hory, tel.: 599 526 912
• Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří,
Kubínova 445/44, Heřmanice, tel.: 596 236 411
• Charitní dům Salvator - domov pro osoby se specif. potřebami,
M. Švabinského 712/10, Krnov, tel.: 554 614 702
• Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v závěrečném
stádiu života, odlehčovací služba,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 505
• Charitní dům sv. Františka - azylový dům, noclehárna
Sirotčí 683/41, Vítkovice, tel.: 599 527 496
• Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní
centrum (pro lidi bez přístřeší), Lidická 773/54,
Vítkovice, tel.: 599 526 909, 731 625 788
• Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Kapitolní 1475/14, Zábřeh, tel.: 599 527 494
- Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty, tréninkové prostory
Erbenova 486/48, Vítkovice, tel.: 553 034 170, 731 534 061
• Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, krizová pomoc,
Košaře 249/12a, Dubina, tel.: 599 527 250, 732 632 318
• Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence
Hrabyně 207, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory,
Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, tel.: 599 527 590, 737 610 758
• Dobrovolnické centrum, Kořenského 1323/17,
Vítkovice, tel.: 596 783 011, 733 676 692
• Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504, 731 625 768
• Šatník Charity Ostrava
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707

14.12.  14.00 Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí - bezplatný kurz pro veřejnost
19.12.  19.00 Dárek Jam - Benefiční hudební
setkání ostravských muzikantů na podporu
Charity Ostrava a lidí bez domova,
kterým můžete přinést vánoční dárek.
Místo: Modrá myš, Stodolní 876/8, Ostrava
LINKA DŮVĚRY OSTRAVA
telefonická krizová pomoc
tel.: 596 618 908, mob.: 737 267 939
e-mail: linka.duvery@mnof.cz

• Poskytujeme anonymně telefonickou krizovou pomoc,
psychologickou podporu a psychosociální poradenství
• Možnost kontaktu také e-mailem nebo prostřednictvím chatu
• Služba je určena široké dospělé veřejnosti nejen v Ostravě
• Provoz Linky důvěry Ostrava:
So, Ne a o všech svátcích je provoz nepřetržitý
Po - Pá 12.00 v poledne - 06.00 ráno následujícího dne 
KC ANABELL OSTRAVA
tel.: 602 236 457, ostrava@anabell.cz

Pomoc a podpora lidem s poruchami příjmu potravy
CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z. s.
Jurečkova 1812/16, Ostrava
tel.: 731 501 020-22

• Edukační centrum pro děti s diabetem
• Konzultace v rodině • Poradenství v oblasti diabetu,
sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady
• Zprostředkování kontaktů s odborníky
• Půjčovna kompenzačníh pomůcek, odborné literatury
• Setkávání rodin dětí s DM • Odborné semináře
• Skupinové psychoterapie • Zdravotně edukační pobyty
Provozní doba:
Po - Pá
8.00 - 15.00 (dále dle dohody)
ARMÁDA SPÁSY OSTRAVA
• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  
Gen. Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962          
• Azylový dům pro muže: U Nových válcoven 9,
O.-Mar. Hory, tel.: 596 620 650, 773 770 100
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Po - Pá 9.00 - 15.00, So 9.00 - 14.00
• Prevence „bezdomovectví“
Palackého 25, Ostrava 1, tel.: 596 133 417
• Domov pro seniory Ostrava
Holvekova 38, O.-Kunčičky, tel.: 596 238 163
• Sbor a komunitní centrum Ostrava-Poruba
M. Majerové 1 733, O.-Poruba, tel.: 596 957 905
• Komunitní centrum Ostrava-Fifejdy
Generála Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962
• Komunitní centrum Ostrava-Přívoz
Božkova 65, O.-Přívoz, tel.: 596 135 202 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s..
Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
Info: css@css-ostrava.cz; tel.: 599 455 121

Rodinná poradna: Jahnova 12, O.-Mar. Hory,
tel.: 599 455 120, 605 292 252
Domov pro matky s dětmi:
Budečská 3, Mor. Ostrava, tel.: 599 455 101
Dům na půl cesty: Bozděchově 10, Mor. Ostrava,
tel.: 599 455 182
Azylový dům pro muže:
Palackého 61, O.-Přívoz, tel.: 599 455 161
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Bieblova 3/2922, Ostrava, tel.: 596 115 318
czp.ostrava@czp-msk.cz

Poskytované služby:
Poradna pro osoby se zdravotním postižením;
Osobní asistence, Individuální bezbariérová doprava;
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním postižením
Návštěvní hodiny:
Po
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 - jen pro objednané
St 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Čt 13.00 - 15.00 - jen pro objednané
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 204, 731 306 411  
bkb.ostrava@bkb.cz

Pomoc obětem trestné činnosti
Út - Pá
16.00 - 18.00 (Pá pouze pro objednané)
INTERVENČNÍ CENTRUM
pro osoby ohrožené domácím násilím
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 207, ic.ostrava@bkb.cz

Po, St 8.00 - 16.00  
Út, Čt 8.00 - 16.00 a 8.00 - 14.00 (pro objednané)
SPOLEČNOST SENIOR, z. s.
Na Jízdárně 18, Mor.Ostrava
tel.: 728 466 105, 724 276 672

Po 9.00 Konverzace v anglickém jazyce
Po 10.30 Konverzace v německém jazyce
Po 12.00 Konverzace v ruském jazyce
Po 14.00 Klubové povídání
Út 9.00 Kroužek rukodělných prací
Út 14.00 Společenské hry (karetní hry, Bridž)
St 9.00 Koordinační rada (jedna středa v měsíci)
St 13.30 Konverzace v anglickém jazyce
Čt 13.00 Dámský klub, 15.00 Přednášky a besedy
Čt 16.00 Filatelisté - každý 1. a 3. Čt v měsíci
Turistické vycházky, exkurze, návštěva muzeí  
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Červeného kříže 1672/4, Moravská Ostrava
tel.: 596 618 449

Po 9.30 Dámský klub
Út 9.00 Cvičení jógy
Út 15.30 každý 1. a 3. bezplatná sociálněprávní poradna
St 9.30 Relaxační cvičení
Čt 9.30 Presentační zajímavosti
   Vyhledávání:
Našeptávač:
  Facebook Program
REKLAMA