Další tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.:    Střechy, fasády, izolace  /   Interiér  /   Fasády  /   Camping, cars & caravans
    Přidat Program do oblíbených   
  
  Kalendář
Tip: kliknutím na rubriku a den v kalendáři se zobrazí akce pouze pro zvolené datum.
Dnes má svátek Zdeňka
Zítra Jan

Program Ostrava

Program Frýdek Program Opava Program Brněnsko
Sociální služby  
STŘEDISKO ODBORNÉHO PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 611 207, 731 625 840
sop.alexandr@caritas.cz

Poskytujeme bezplatné sociální a právní
poradenství osobám se zdravotním znevý-
hodněním a osobám s duševním onemocněním,
osobám jim blízkým, osobám s psychickými
obtížemi (obtíže zapříčiněné nepříznivou
životní situací - dlouhodobá nezaměstnanost,
ztráta přístřeší, omezení sociálních vztahů atd.).
CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z. s.
Jurečkova 1812/16, Ostrava 
tel.: 731 501 020, 731 501 022


• Edukační centrum pro děti s diabetem
• Konzultace v rodině
• Poradenství v oblasti diabetu, sociálně-právní poradenství,
pomoc při jednání s úřady
• Zprostředkování kontaktů s odborníky
• Půjčovna kompenzačníh pomůcek, odborné literatury
• Setkávání rodin dětí s DM • Odborné semináře
• Skupinové psychoterapie • Zdravotně edukační pobyty
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 16.00 (dále dle dohody)
MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK o.p.s.
Horní 288/67, Ostrava-Dubina,
tel.: 596 910 196, e-mail: mhondrasek@seznam.cz

• Domácí hospicová péče (zdravotnická péče
zajišťována v domácím prostředí)
• Odborné sociální poradenství (specializace - šetřování
v domácím prostředí; umírání; ztráta; zármutek)
SLEZSKÁ DIAKONIE
PORADENSKÉ CENTRUM OSTRAVA

• ELPIS - poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání
Velká 19, Mor. Ostrava, mob.: 734 645 275
Út pro objednané 13.00 - 16.00, St 8.00 - 12.00
Čt pro objednané 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
• OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Velká 19, Mor. Ostrava, mob.: 734 645 275
Po pro objednané 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Út pro objednané 8.00 - 12.00, Čt 8.00 - 12.00
St pro objednané 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
• Sociální asistence v rodinách s dětmi,
Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves, tel.: 596 611 804
• SALOME - poradna rané péče, Rolnická 55, O.-Nová Ves,
tel.: 734 350 010, 733 622 330, http://www.ranapece.org/
GERONTOPÉČE
Rolnická 55, O.-Nová Ves
• ELIM - pečovatelská služba, tel.: 734 769 701
• SILOE, tel.: 734 769 700
- Centrum denních služeb (domovinka)
a odlehčovací služba pro seniory trpící poruchami paměti,
zvlášť Alzheimerovou chorobou
- Svépomocné skupiny pro rodinné pečující o osoby
s poruchami paměti (Alzheimerova choroba, jiné demence),
každý poslední Čt v měsíci od 16.00
• Tísňová péče DORKAS - 24 h. denně, tel.: 596 613 513
• Klub seniorů - Čt 16.00 hod.
DIAKONIE ČCE
středisko v Ostravě
Info: 596 123 091, ostrava@diakoniecce.cz

Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice:
• Pečovatelská služba v rodinách, tel.: 596 115 721
Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice:
• Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář, tel.: 595 781 611
• Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tel.: 595 781 711
Karpatská 40, Ostrava-Zábřeh:
• Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi, tel.: 596 787 437
Žofinská 12, Moravská Ostrava:

• Středisko křesťanské pomoci
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice
Info: 596 621 094, 731 625 789
ostrava@charita.cz

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní
služby především seniorům, lidem se zdravotním
postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni,
ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním
a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života.

• Poradna Charity Ostrava,
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767
• Charitní hospicová poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 533, 731 534 002
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně,
Hrabyně 201, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic
a ošetřovatelská služba, Charvátská 785/8,
Výškovice, tel.: 599 508 505, 733 676 601
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, Syllabova 19, Vítkovice, tel.: 599 526 006
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, denní centrum
Zelená 2514/73, Mar. Hory, tel.: 599 526 912
• Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří,
Kubínova 445/44, Heřmanice, tel.: 596 236 411
• Charitní dům Salvator - domov pro osoby se specif. potřebami,
M. Švabinského 712/10, Krnov, tel.: 554 614 702
• Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v závěrečném stádiu života,
odlehčovací služba, Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 505
• Charitní dům sv. Františka - azylový dům, noclehárna
Sirotčí 683/41, Vítkovice, tel.: 599 527 496
• Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní
centrum (pro lidi bez přístřeší), Lidická 773/54,
Vítkovice, tel.: 599 526 909, 731 625 788
• Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Kapitolní 1475/14, Zábřeh, tel.: 599 527 494
• Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty, tréninkové prostory
Erbenova 486/48, Vítkovice, tel.: 553 034 170, 731 534 061
• Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, krizová pomoc, Košaře 249/12a,
Dubina, tel.: 599 527 250, 732 632 318
• Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence
Hrabyně 207, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory,
Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, tel.: 599 527 590, 737 610 758
• Dobrovolnické centrum, Kořenského 1323/17,
Vítkovice, tel.: 596 783 011, 733 676 692
• Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504, 731 625 768
• Šatník Charity Ostrava
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707

15.6.  14.00 Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
TYFLOSERVIS, o.p.s.
Krajské ambulantní středisko Ostrava
Sadová 1577/5, 702 00 Ostrava
tel.: 596 783 227, e-mail: ostrava@tyfloservis.cz

Provozní doba: Po - St 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Čt 9.30 - 12.30, 13.00 - 18.00, 8.00 - 12.00
Návštěvy ve středisku po předchozí dohodě s pracovníky.

Tyfloservis, o.p.s. nabízí již 25 let
terénní a ambulantní
sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých po celém
území České republiky prostřednictvím sítě krajských středisek.
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku
patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem
nebo jsou zcela nevidomí. Služba je poskytována zdarma.
Nabízíme:
• proškolení v obsluze některých kompenzačních
pomůcek a informace o možnostech jejich získávání,
• nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy aj.),
• výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
• výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí,
nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras,
• nácvik vlastnoručního podpisu,
• nácvik psaní všemi deseti na klávesnici počítače,
• poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování
architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých,
• nácvik chování v různých společenských
situacích a způsobu kontaktu s lidmi,
• informační servis a zprostředkování dalších služeb.
ARMÁDA SPÁSY OSTRAVA
• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Gen. Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962
md_ostrava@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 409029423/0300
• Azylový dům pro muže
U Nových válcoven 9, O.-Mar. Hory,
tel.: 596 620 650, 773 770 100
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Po - Pá 9.00 - 15.00, So 9.00 - 14.00
ad_ostrava@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 9998663/0300
• Prevence „bezdomovectví“
Palackého 25, Ostrava 1, tel.: 596 133 417
prevence_ostrava@armadaspasy.cz
číslo bankovního účtu: 409029423/0300
• Domov pro seniory Ostrava
Holvekova 38, O.-Kunčičky, tel.: 596 238 163
henk_a_ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 373904563/0300
• Sbor a komunitní centrum Ostrava-Poruba
M. Majerové 1 733, O.-Poruba, tel.: 596 957 905
sbor_ostrava@armadaspasy.cz
číslo bankovního účtu: 27-2475000-257/0100
• Komunitní centrum Ostrava-Fifejdy
Generála Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962
sbor_ostrava@armadaspasy.cz
• Komunitní centrum Ostrava-Přívoz
Božkova 65, O.-Přívoz, tel.: 596 135 202
kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA
Nádražní 196, Moravská Ostrava
tel.: 596 110 882-3, 732 957 193


Nepřetržitá pomoc v psychosociální krizi
Otevřeno 24 hodin denně
Ambulantní a pobytová forma
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORUBA
příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba
cssporuba@cssporuba.cz

• Terénní pečovatelská služba
Průběžná 6222/122, O.-Poruba, 731 414 158
• Centrum denních služeb
I .Sekaniny 1812/16, O.-Poruba, 724 004 424
• Domov pro matky s dětmi
Dělnická 386/30, O.-Poruba, 731 414 159
• Azylové zařízení pro muže a ženy
Vřesinská 2230/5, O.-Poruba, 739 201 209  
MENS SANA o.s.
Poskytujeme zdarma sociální služby Sociální rehabilitace
a Podpora samostatného bydlení lidem se zkušeností
s duševním onemocněním. Nabízíme také širokou škálu
tvůrčích a vzdělávacích činností a terapeutické skupiny.

Centrum psychosociální pomoci:
Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel.: 596 918 104,
777 034 882, e-mail: menssana@menssana.cz
Otevřeno: Po - Čt 9.00 - 16.00, 9.00 - 14.00

Kreativní dílna:
Skautská 1045, Ostrava-Poruba, tel.: 773 450 512
Otevřeno: Po - Čt 8.00 - 15.00, 8.00 - 14.00
KLUB "E" OSTRAVA
Svépomocná skupina lidí s epilepsií
vedoucí klubu: Jiří Kempný, tel.: 596 887 306

Schůzky každé třetí úterý v měsíci v 15.00
(mimo období letních prázdnin)
v prostorách Diecézní charity ostravsko-opavské,
Kratochvílova 3, Moravská Ostrava
SME
Skupina Mladých s Epilepsií
Kontakt: Mgr. Petra Barabašová 
petra.barabasova@centrum.cz

Pravidelná setkávání mladých lidí s diagnózou
epilepsie, jejich blízkých a přátel se konají vždy
3. St v měsíci v 17.00 v Čajovně u Sýkorova
mostu, 28. října 2, Mor. Ostrava.
KLUB MLÝNEK
Česká společnost pro duševní zdraví
Nádražní 196, Mor. Ostrava  
tel.: 596 115 427
csdz@volny.cz, klubmlynek@seznam.cz

Pro občany s duševním onemocněním nabízíme sociálně-právní poradenství,
volnočasové aktivity kulturního, sportovního i vzdělávacího charakteru,
psychoterapeutické skupiny, přednášky, výlety ad.
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.30
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Bieblova 3/2922, Ostrava, tel.: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz

Poskytované služby:
Poradna pro osoby se zdravotním postižením;
Osobní asistence, Individuální bezbariérová doprava;
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním postižením
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 - jen pro objednané
Středa  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Čtvrtek 13.00 - 15.00 - jen pro objednané
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI OSTRAVA
Nám. Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava-Přívoz
kontakt: Marcela Oškerová, tel.: 737 041 453

Otevřeno: Po 9.00 - 15.00
Zdravotně postiženým členům nabízíme:
- edukační, rekondiční a ozdravné pobyty
- přednášky se soc. a zdrav. tématikou
- rehabilitační cvičení s plaváním
- společenské a kulturní akce
REVMALIGA OSTRAVA
tel.: 603 276 228, e-mail: r.ligaostrava@seznam.cz

Sdružení pro pacienty s revmatickým onemocněním
Schůzky každý 3. Čt v měsíci, knihovna města
Ostravy (u Sýkorova mostu), 3. p. hudební salonek 
ONKO-AMAZONKY
občanské sdružení
e-mail: onko.amazonky@volny.cz
kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519

Pomoc onkologickým pacientům:
Seminární Centrum Akademie Ostrava,
Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495
Po
10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00

Pravidelné cvičení pro onko pacientky každou St

ve dvou skupinách v 8.30 a 9.45 v SVČ Ostrčilova 19

12.6.  14.30 Přednáška: Byliny při a po onkologické léčbě
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16
SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ
kontakt: P. Kreml, tel.: 596 994 175, info@ILCO.cz

Poradna stomasestry MNO, Nemocniční 20, Interna 3:
Po
13.00 - 16.30, tel.: 596 193 427  
Poradna stomasestry FNsP O.-Poruba, polikl. 3. p.:
St 
8.00 - 12.00, tel.: 597 373 208
Stomické pomůcky
U Radima, Českobratrská 63, Po - Pá 8.00 - 17.00
KLUB PARKINSON OSTRAVA
kontakt: p. Slivečková, tel.: 723 755 688

Cvičení pod vedením odborných terapeutek
každý Čt
15.00 - 16.00 FN O.-Poruba, poliklinika
SPIRÁLA o.p.s.
Poskytovatel služeb sociální rehabilitace
lidem s duševním onemocněním.

Provozujeme tréninkové kavárny:
Klub Kafe Ostrava, G-Centrum
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh
tel.:731 781 757, 595 782 484


Kafárna U Oblouku 10/501, Ostrava-Poruba
tel.: 731 079 204, 596 630 692


AGENTURA SLUNCE o.p.s.
tel.: 596 916 050, 604 600 029
e-mail: info@agenturaslunce.cz

Služby osobní asistence v bytech uživatelů až 24 hodin denně
PORADNA PRO VZTAHY A RODINU
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, tel.: 552 301 417, 775 244 291
(v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity)
poradenstvi@prorodiny.cz

Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních,
párových, manželských, mezigeneračních či výchovných
vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace
a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka
pro plánování rodičovství PPR. Poradna „Rodinný
průvodce“ pro osoby se zdravotním postižením
do 35 let a jejich rodiny. Program prevence
rizikového sexuálního chování pro školy.
ADRA OSTRAVA
Jiráskovo nám. 1439/4, Ostrava
tel.: 776 663 980, 732 551 215

Do programu Dobrovolníci u seniorů
v domácnostech
hledáme seniory toužící
po společnosti a dobrovolníky k těmto seniorům.
Zájemci o dobrovolnictví mohou přijít vždy
1. středu v měsíci od 13.00 - 17.00 hod. 
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 204, 731 306 411, bkb.ostrava@bkb.cz

Pomoc obětem trestné činnosti
Út, St, Pá 16.00 - 18.00 (pouze pro objednané)
INTERVENČNÍ CENTRUM
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 207, ic.ostrava@bkb.cz

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Po, Út, St
8.00 - 16.00, Čt 8.00 - 18.00, 8.00 - 14.00
TEEN CHALLENGE
tel.: 777 705 167, 596 134 893

Centrum prevence a konzultace závislosti nabízí poradenskou
i praktickou pomoc při zvládání problémů souvisejících
s užíváním drog, alkoholu a gamblerstvím.
KLUB KAFE OSTRAVA
Chráněné pracoviště
Diagnostické centrum, Sokolská tř. 49, Ostrava
tel.: 596 118 977 kl. 206

Otevírací doba: 8.00 - 14.00
Příjemné posezení v prostorách kavárny
denní menu • pořádání nejrůznějších akcí
SPOLEČNOST SENIOR, z. s.
Na Jízdárně 18, Mor. Ostrava
tel.: 728 466 105, 724 276 672

Po 9.00 Konverzace v anglickém jazyce
Po 10.30 Konverzace v německém jazyce
Po 12.00 Konverzace v ruském jazyce
Po 14.00 Klubové povídání
Út 9.00 Kroužek rukodělných prací
Út 14.00 Společenské hry (karetní hry, Bridž)
St 9.00 Koordinační rada (jedna středa v měsíci)
St 12.15 a 13.30 Konverzace v anglickém jazyce
Čt 13.00 Dámský klub, 15.00 Přednášky a besedy
Čt 15.30 Filatelisté - každý 1. a 3. Čt v měsíci
Turistické vycházky, exkurze, návštěva muzeí
PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE
Sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
Kancelář: Ostrava-Mariánské Hory, budova SZŠ a VOŠ zdravotnické, 1. Máje 11
telefon: 595 693 628, 777  011 934
Kontaktní osoba: Bc. Hana Kovalská, DiS.
CANISTERAPIE: Monika Olbrechtová, tel.: 777 260 110
podaneruce@podaneruce.eu

Osobní asistence v domácnostech pro zdravotně postižené
občany a seniory (pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti;
aktivizační činnosti, zajištění doprovodu k lékaři, na úřady,
do školy, zaměstnání, na sportovní a kulturní akce ...)
Canisterapie - netradiční terapie, která využívá pozitivní působení
psa na zdraví člověka, pes pomáhá klientovi k odreagování,
ke zvýšené tělesné aktivitě, rozvíjí jemnou motoriku,
odbourává pocity osamění, poskytuje pocit bezpečí a jistoty…
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OSTRAVA
Ostrava-Koblov, Antošovická 258
tel.: 596 239 202-203, svpostrava@telecom.cz

Poskytujeme:
• všestrannou preventivní speciálně pedagogickou
péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem
či projevy poruch chování
• konzultace, odborné informace a pomoc
osobám odpovědným za výchovu
• ambulantní péče Po - Pá 7.00 - 18.00
• internátní péče v délce 8 týd. (3 smíšené vých. skup.)
PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Diecézní charita ostravsko-opavská
Puchmajerova 10, Moravská Ostrava
tel.: 596 128 309,e-mail: poradna.dchoo@caritas.cz

NABÍZÍME:
• odborné sociální poradenství v oblasti dávek,
nezaměstnanosti, bydlení a mezilidských vztahů
• informace o sociálních službách a volnočasových aktivitách pro seniory
• bezplatné konzultace s právníkem, psychologem a duchovním
Po, Út 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
St 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 • Čt 9.00 - 12.00
STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Mor. Ostrava
tel.: 596 112 473, 774 567 236
ostrava@ranapece.cz

Poskytujeme sociální službu rané péče rodinám
s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým
postižením, a také rodinám s dětmi s ohroženým
vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu
(službu je možné využít v době od narození dítěte do nejvýše
7 let jeho věku, dojíždíme do rodin na území celého
Moravskoslezského kraje). Služba je bezplatná.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.
Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
Info: css@css-ostrava.cz; tel.: 599 455 121

Rodinná poradna: Jahnova 12,
O.-Mar. Hory, tel.: 599 455 120, 605 292 252
Domov pro matky s dětmi:
Budečská 3, Mor. Ostrava, tel.: 599 455 101
Dům na půl cesty: Bozděchově 10,
Mor. Ostrava, tel.: 599 455 182, , 605 893 131
Azylový dům pro muže:
Palackého 61, O.-Přívoz, tel.: 599 455 16
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
POBOČKA OSTRAVA
Nádražní 410/171, 702 00 Ostrava
tel./fax: 596 112 341, e-mail: fod.ostrava@fod.cz
KLUB CELIAKŮ OSTRAVA
kontakt: 728 749 742
AL-ANON
pro příbuzné a blízké závislého člověka

Každý čtvrtek v 17.00 na Hornické poliklinice
hlavní budova, dveře 115, klubovna Anabel
Tel.: 723 572 833 Květa, 739 054 646 Yvetta (po 17.00 h.)
Těšíme se na Vaši návštěvu
NA VÝMINKU s.r.o.
Pavlovova 2626/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 725 409 744, 725 409 700

NOVĚ otevřený soukromý DOMOV PRO SENIORY
ubytování pro 36 seniorů s 24hod. ošetřovatelskou péči,
strava 5xD, veškeré služby, individuální přístup
PORADNA PRO MANŽELSTVÍ
a mezilidské vztahy
tel.: 737 709 591
ARKA CZ
Sokolská tř. 81, Hornická poliklinika Ostrava
tel.: 734 377 810, 732 114 589, 597 454 155
arka@email.cz


Protialkoholní poradna. Následná péče.
Svépomocná skupina. Terénní programy.
Pro osoby závislé na alkoholu aj. návykových
látkách, patologické hráče a jejich blízké.
Bezplatně. Možnost anonymity.
Za finanční podpory: MPSV, MZ ČR, KÚ MSK,
OSTRAVA!!!, MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ
KC ANABELL OSTRAVA
tel.: 737 069 486, email: ostrava@anabell.cz

Pomoc a podpora lidem s poruchami příjmu potravy
ŽEBŘÍKŮV OBCHOD
28. října 437, Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 725 250 086
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00

PRVNÍ CHARITATIVNÍ OBCHOD V OSTRAVĚ
SECOND HAND aneb VŠE PĚKNÉ Z DRUHÉ RUKY
Výtěžek z prodeje podporuje ŽEBŘÍK o.p.s.
• hledáme dobrovolníky pro prodej v obchodě
a roznos propagačních letáků
• podpořte obchod nepotřebným
oblečením, cd, knihami, bižuterii, atd.
S.T.O.P., o.s.
Trocnovská 6, Mor. Ostrava
tel.: 775 993 465, info@sdruzeni-stop.cz

hledá kamarády a učitele 2v1 pro projekt Doučování
dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a další
dobrovolníky pro různorodé aktivity s klienty
v partnerských organizacích. Nebojte se pomáhat!  
SONS ČR
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka, Sadová 5, Moravská Ostava
tel.: 596 783 083, 776 305 022, ostrava-odbočka@sons.cz
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vojvodíková

Nabízíme poradenské a aktivizační služby osobám
se zrakovým handicapem, provozujeme půjčovnu pomůcek.
Pracovní doba ambulantní formy poskytování služeb
Odborné sociální poradenství:
Po 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 na objednání
St 8.00 - 10.30
Čt 8.00 - 12.00 na objednání a 12.30 - 18.00
Sociálně aktivizační služby:
Út 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30
St 10.30 - 12.00 a 12.30 - 18.00
Pá 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30 
PORADNA Modrého kříže v ČR o.s. v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 687/21, Moravská Ostrava
tel.: 733 535 487, 558 841 740, ostrava@modrykriz.org

Poskytujeme odborné sociální poradenství a služby
následné péče lidem závislým nebo ohroženým závislostí
na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách,
jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám
Út 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
St, Čt 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00, 8.00 - 12.00
LINKA DŮVĚRY OSTRAVA
telefonická krizová pomoc
tel.: 596 618 908, mob.: 737 267 939
e-mail: linka.duvery@mnof.cz

• Poskytujeme anonymně telefonickou krizovou pomoc,
psychologickou podporu a psychosociální poradenství
• Možnost kontaktu také e-mailem nebo prostřednictvím chatu
• Služba je určena široké dospělé veřejnosti nejen v Ostravě
• Provoz Linky důvěry Ostrava:
So, Ne a o všech svátcích je provoz nepřetržitý
Po - Pá 12.00 v poledne - 06.00 ráno následujícího dne 
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Ostrava, kontakt@anonymnialkoholici.cz

Antracit Po 16.30, Domov sester 4.p.,
ul. 17.listopadu 1790, Poruba, tel.: 737 985 774
Pokora Út 18.00
Kostel sv. Ducha, Zábřeh, tel.: 603 704 275
Naděje St 16.00
Výstavní 10, Mariánské Hory, tel.: 728 315 293
Radost Čt 18.30, KM sester sv. K. Boromejského,
Pustkovecká 31/29, Pustkovec, tel.: 737 072 019
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ MAJÍ SVÁ PRÁVA!
Poradna NRZP ČR
30. dubna 2944/1 (zastávka Důl Jindřich, naproti ÚP Ostrava)
Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: 596 110 282, 736 751 206
Skype: poradnaostrava

Cílem projektu je poskytování odborného poradenství
pro oběti trestných činů.Toto poradenství spočívá nejen
v poskytnutí odborných informací, ale také psychologicko-sociální
pomoci oběti. Odborné poradenství je určeno osobám
se zdravotním postižením a seniorům na území Moravskoslezského kraje. 
Poradenství je poskytováno ambulantně, telefonicky a emailem
a konzultace jsou bezplatné. Neposkytujeme však právní zastoupení.
   Vyhledávání:
Našeptávač:
  Facebook Program
REKLAMA