Další tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.:    Střechy, fasády, izolace  /   Interiér  /   Fasády  /   Camping, cars & caravans
    Přidat Program do oblíbených   
  
  Kalendář
Tip: kliknutím na rubriku a den v kalendáři se zobrazí akce pouze pro zvolené datum.
Dnes má svátek Ctirad
Zítra Drahoslav

Program Ostrava

Program Frýdek Program Opava Program Brněnsko
  
CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z. s.
Jurečkova 1812/16, Ostrava 
tel.: 731 501 020, 731 501 022


• Edukační centrum pro děti s diabetem
• Konzultace v rodině
• Poradenství v oblasti diabetu, sociálně-právní poradenství,
pomoc při jednání s úřady
• Zprostředkování kontaktů s odborníky
• Půjčovna kompenzačníh pomůcek, odborné literatury
• Setkávání rodin dětí s DM • Odborné semináře
• Skupinové psychoterapie • Zdravotně edukační pobyty
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 16.00 (dále dle dohody)
MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK o.p.s.
Horní 288/67, Ostrava-Dubina,
tel.: 596 910 196, e-mail: mhondrasek@seznam.cz

• Domácí hospicová péče (zdravotnická péče
zajišťována v domácím prostředí)
• Odborné sociální poradenství (specializace - šetřování
v domácím prostředí; umírání; ztráta; zármutek)
SLEZSKÁ DIAKONIE
PORADENSKÉ CENTRUM OSTRAVA

• ELPIS - poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání
Velká 19, Mor. Ostrava, mob.: 734 645 275
Út pro objednané 13.00 - 16.00, St 8.00 - 12.00
Čt pro objednané 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
• OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Velká 19, Mor. Ostrava, mob.: 734 645 275
Po pro objednané 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Út pro objednané 8.00 - 12.00, Čt 8.00 - 12.00
St pro objednané 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
• Sociální asistence v rodinách s dětmi,
Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves, tel.: 596 611 804
• SALOME - poradna rané péče, Rolnická 55, O.-Nová Ves,
tel.: 734 350 010, 733 622 330, http://www.ranapece.org/
GERONTOPÉČE
Rolnická 55, O.-Nová Ves
• ELIM - pečovatelská služba, tel.: 734 769 701
• SILOE, tel.: 734 769 700
- Centrum denních služeb (domovinka)
a odlehčovací služba pro seniory trpící poruchami paměti,
zvlášť Alzheimerovou chorobou
- Svépomocné skupiny pro rodinné pečující o osoby
s poruchami paměti (Alzheimerova choroba, jiné demence),
každý poslední Čt v měsíci od 16.00
• Tísňová péče DORKAS - 24 h. denně, tel.: 596 613 513
• Klub seniorů - Čt 16.00 hod.
DIAKONIE ČCE
středisko v Ostravě
Info: 596 123 091, ostrava@diakoniecce.cz

Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice:
• Pečovatelská služba v rodinách, tel.: 596 115 721
Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice:
• Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář, tel.: 595 781 611
• Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tel.: 595 781 711
Karpatská 40, Ostrava-Zábřeh:
• Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi, tel.: 596 787 437
Žofinská 12, Moravská Ostrava:

• Středisko křesťanské pomoci
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice
Info: 596 621 094, 731 625 789
ostrava@charita.cz

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní
služby především seniorům, lidem se zdravotním
postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni,
ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním
a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života.

• Poradna Charity Ostrava,
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767
• Charitní hospicová poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 533, 731 534 002
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504
• Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně,
Hrabyně 201, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic
a ošetřovatelská služba, Charvátská 785/8,
Výškovice, tel.: 599 508 505, 733 676 601
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, Syllabova 19, Vítkovice, tel.: 599 526 006
• Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný
pobyt seniorů, denní centrum
Zelená 2514/73, Mar. Hory, tel.: 599 526 912
• Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří,
Kubínova 445/44, Heřmanice, tel.: 596 236 411
• Charitní dům Salvator - domov pro osoby se specif. potřebami,
M. Švabinského 712/10, Krnov, tel.: 554 614 702
• Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v závěrečném stádiu života,
odlehčovací služba, Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 505
• Charitní dům sv. Františka - azylový dům, noclehárna
Sirotčí 683/41, Vítkovice, tel.: 599 527 496
• Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní
centrum (pro lidi bez přístřeší), Lidická 773/54,
Vítkovice, tel.: 599 526 909, 731 625 788
• Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Kapitolní 1475/14, Zábřeh, tel.: 599 527 494
• Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty, tréninkové prostory
Erbenova 486/48, Vítkovice, tel.: 553 034 170, 731 534 061
• Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, krizová pomoc, Košaře 249/12a,
Dubina, tel.: 599 527 250, 732 632 318
• Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence
Hrabyně 207, Hrabyně, tel.: 737 558 112
• Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory,
Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, tel.: 599 527 590, 737 610 758
• Dobrovolnické centrum, Kořenského 1323/17,
Vítkovice, tel.: 596 783 011, 733 676 692
• Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Výškovice, tel.: 599 508 504, 731 625 768
• Šatník Charity Ostrava
Jeremenkova 154/8, Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707

TYFLOSERVIS, o.p.s.
Krajské ambulantní středisko Ostrava
Sadová 1577/5, 702 00 Ostrava
tel.: 596 783 227, e-mail: ostrava@tyfloservis.cz

Provozní doba: Po - St 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Čt 9.30 - 12.30, 13.00 - 18.00, 8.00 - 12.00
Návštěvy ve středisku po předchozí dohodě s pracovníky.

Tyfloservis, o.p.s. nabízí již 25 let
terénní a ambulantní
sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých po celém
území České republiky prostřednictvím sítě krajských středisek.
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku
patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem
nebo jsou zcela nevidomí. Služba je poskytována zdarma.
Nabízíme:
• proškolení v obsluze některých kompenzačních
pomůcek a informace o možnostech jejich získávání,
• nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy aj.),
• výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
• výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí,
nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras,
• nácvik vlastnoručního podpisu,
• nácvik psaní všemi deseti na klávesnici počítače,
• poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování
architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých,
• nácvik chování v různých společenských
situacích a způsobu kontaktu s lidmi,
• informační servis a zprostředkování dalších služeb.
ARMÁDA SPÁSY OSTRAVA
• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Gen. Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962
md_ostrava@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 409029423/0300
• Azylový dům pro muže
U Nových válcoven 9, O.-Mar. Hory,
tel.: 596 620 650, 773 770 100
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Po - Pá 9.00 - 15.00, So 9.00 - 14.00
ad_ostrava@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 9998663/0300
• Prevence „bezdomovectví“
Palackého 25, Ostrava 1, tel.: 596 133 417
prevence_ostrava@armadaspasy.cz
číslo bankovního účtu: 409029423/0300
• Domov pro seniory Ostrava
Holvekova 38, O.-Kunčičky, tel.: 596 238 163
henk_a_ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org
číslo bankovního účtu: 373904563/0300
• Sbor a komunitní centrum Ostrava-Poruba
M. Majerové 1 733, O.-Poruba, tel.: 596 957 905
sbor_ostrava@armadaspasy.cz
číslo bankovního účtu: 27-2475000-257/0100
• Komunitní centrum Ostrava-Fifejdy
Generála Píky 25, O.-Fifejdy, tel.: 596 611 962
sbor_ostrava@armadaspasy.cz
• Komunitní centrum Ostrava-Přívoz
Božkova 65, O.-Přívoz, tel.: 596 135 202
kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA
Nádražní 196, Moravská Ostrava
tel.: 596 110 882-3, 732 957 193


Nepřetržitá pomoc v psychosociální krizi
Otevřeno 24 hodin denně
Ambulantní a pobytová forma
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORUBA
příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba
cssporuba@cssporuba.cz

• Terénní pečovatelská služba
Průběžná 6222/122, O.-Poruba, 731 414 158
• Centrum denních služeb
I .Sekaniny 1812/16, O.-Poruba, 724 004 424
• Domov pro matky s dětmi
Dělnická 386/30, O.-Poruba, 731 414 159
• Azylové zařízení pro muže a ženy
Vřesinská 2230/5, O.-Poruba, 739 201 209  
MENS SANA o.s.
Poskytujeme zdarma sociální služby Sociální rehabilitace
a Podpora samostatného bydlení lidem se zkušeností
s duševním onemocněním. Nabízíme také širokou škálu
tvůrčích a vzdělávacích činností a terapeutické skupiny.

Centrum psychosociální pomoci:
Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel.: 596 918 104,
777 034 882, e-mail: menssana@menssana.cz
Otevřeno: Po - Čt 9.00 - 16.00, 9.00 - 14.00

Kreativní dílna:
Skautská 1045, Ostrava-Poruba, tel.: 773 450 512
Otevřeno: Po - Čt 8.00 - 15.00, 8.00 - 14.00
KLUB "E" OSTRAVA
Svépomocná skupina lidí s epilepsií
vedoucí klubu: Jiří Kempný, tel.: 596 887 306

Schůzky každé třetí úterý v měsíci v 15.00
(mimo období letních prázdnin)
v prostorách Diecézní charity ostravsko-opavské,
Kratochvílova 3, Moravská Ostrava
SME
Skupina Mladých s Epilepsií
Kontakt: Mgr. Petra Barabašová 
petra.barabasova@centrum.cz

Pravidelná setkávání mladých lidí s diagnózou
epilepsie, jejich blízkých a přátel se konají vždy
3. St v měsíci v 17.00 v Čajovně u Sýkorova
mostu, 28. října 2, Mor. Ostrava.
KLUB MLÝNEK
Česká společnost pro duševní zdraví
Nádražní 196, Mor. Ostrava  
tel.: 596 115 427
csdz@volny.cz, klubmlynek@seznam.cz

Pro občany s duševním onemocněním nabízíme sociálně-právní poradenství,
volnočasové aktivity kulturního, sportovního i vzdělávacího charakteru,
psychoterapeutické skupiny, přednášky, výlety ad.
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.30
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Bieblova 3/2922, Ostrava, tel.: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz

Poskytované služby:
Poradna pro osoby se zdravotním postižením;
Osobní asistence, Individuální bezbariérová doprava;
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním postižením
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 - jen pro objednané
Středa  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Čtvrtek 13.00 - 15.00 - jen pro objednané
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI OSTRAVA
Nám. Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava-Přívoz
kontakt: Marcela Oškerová, tel.: 737 041 453

Otevřeno: Po 9.00 - 15.00
Zdravotně postiženým členům nabízíme:
- edukační, rekondiční a ozdravné pobyty
- přednášky se soc. a zdrav. tématikou
- rehabilitační cvičení s plaváním
- společenské a kulturní akce
REVMALIGA OSTRAVA
tel.: 603 276 228, e-mail: r.ligaostrava@seznam.cz

Sdružení pro pacienty s revmatickým onemocněním
Schůzky každý 3. Čt v měsíci, knihovna města
Ostravy (u Sýkorova mostu), 3. p. hudební salonek 
ONKO-AMAZONKY
občanské sdružení
e-mail: onko.amazonky@volny.cz
kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519

Pomoc onkologickým pacientům:
Seminární Centrum Akademie Ostrava,
Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495
Po
10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00
SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ
kontakt: P. Kreml, tel.: 596 994 175, info@ILCO.cz

Poradna stomasestry MNO, Nemocniční 20, Interna 3:
Po
13.00 - 16.30, tel.: 596 193 427  
Poradna stomasestry FNsP O.-Poruba, polikl. 3. p.:
St 
8.00 - 12.00, tel.: 597 373 208
Stomické pomůcky
U Radima, Českobratrská 63, Po - Pá 8.00 - 17.00
KLUB PARKINSON OSTRAVA
kontakt: p. Slivečková, tel.: 723 755 688

Cvičení pod vedením odborných terapeutek
každý Čt
15.00 - 16.00 FN O.-Poruba, poliklinika
SPIRÁLA o.p.s.
Poskytovatel služeb sociální rehabilitace
lidem s duševním onemocněním.

Provozujeme tréninkové kavárny:
Klub Kafe Ostrava, G-Centrum
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh
tel.:731 781 757, 595 782 484


Kafárna U Oblouku 10/501, Ostrava-Poruba
tel.: 731 079 204, 596 630 692


AGENTURA SLUNCE o.p.s.
tel.: 596 916 050, 604 600 029
e-mail: info@agenturaslunce.cz

Služby osobní asistence v bytech uživatelů až 24 hodin denně
PORADNA PRO VZTAHY A RODINU
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, tel.: 552 301 417, 775 244 291
(v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity)
poradenstvi@prorodiny.cz

Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních,
párových, manželských, mezigeneračních či výchovných
vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace
a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka
pro plánování rodičovství PPR. Poradna „Rodinný
průvodce“ pro osoby se zdravotním postižením
do 35 let a jejich rodiny. Program prevence
rizikového sexuálního chování pro školy.
ADRA OSTRAVA
Jiráskovo nám. 1439/4, Ostrava
tel.: 776 663 980, 732 551 215

Do programu Dobrovolníci u seniorů
v domácnostech
hledáme seniory toužící
po společnosti a dobrovolníky k těmto seniorům.
Zájemci o dobrovolnictví mohou přijít vždy
1. středu v měsíci od 13.00 - 17.00 hod. 
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 204, 731 306 411, bkb.ostrava@bkb.cz

Pomoc obětem trestné činnosti
Út, St, Pá 16.00 - 18.00 (pouze pro objednané)
INTERVENČNÍ CENTRUM
ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy)
tel.: 597 489 207, ic.ostrava@bkb.cz

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Po, Út, St
8.00 - 16.00, Čt 8.00 - 18.00, 8.00 - 14.00
TEEN CHALLENGE
tel.: 777 705 167, 596 134 893

Centrum prevence a konzultace závislosti nabízí poradenskou
i praktickou pomoc při zvládání problémů souvisejících
s užíváním drog, alkoholu a gamblerstvím.
KLUB KAFE OSTRAVA
Chráněné pracoviště
Diagnostické centrum, Sokolská tř. 49, Ostrava
tel.: 596 118 977 kl. 206

Otevírací doba: 8.00 - 14.00
Příjemné posezení v prostorách kavárny
denní menu • pořádání nejrůznějších akcí
SPOLEČNOST SENIOR, z. s.
Na Jízdárně 18, Mor. Ostrava
tel.: 728 466 105, 724 276 672

Po 9.00 Konverzace v anglickém jazyce
Po 10.30 Konverzace v německém jazyce
Po 12.00 Konverzace v ruském jazyce
Po 14.00 Klubové povídání
Út 9.00 Kroužek rukodělných prací
Út 14.00 Společenské hry (karetní hry, Bridž)
St 9.00 Koordinační rada (jedna středa v měsíci)
St 12.15 a 13.30 Konverzace v anglickém jazyce
Čt 13.00 Dámský klub, 15.00 Přednášky a besedy
Čt 15.30 Filatelisté - každý 1. a 3. Čt v měsíci
Turistické vycházky, exkurze, návštěva muzeí
PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE
Sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
Kancelář: Ostrava-Mariánské Hory, budova SZŠ a VOŠ zdravotnické, 1. Máje 11
telefon: 595 693 628, 777  011 934
Kontaktní osoba: Bc. Hana Kovalská, DiS.
CANISTERAPIE: Monika Olbrechtová, tel.: 777 260 110
podaneruce@podaneruce.eu

Osobní asistence v domácnostech pro zdravotně postižené
občany a seniory (pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti;
aktivizační činnosti, zajištění doprovodu k lékaři, na úřady,
do školy, zaměstnání, na sportovní a kulturní akce ...)
Canisterapie - netradiční terapie, která využívá pozitivní působení
psa na zdraví člověka, pes pomáhá klientovi k odreagování,
ke zvýšené tělesné aktivitě, rozvíjí jemnou motoriku,
odbourává pocity osamění, poskytuje pocit bezpečí a jistoty…
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE OSTRAVA
Ostrava-Koblov, Antošovická 258
tel.: 596 239 202-203, svpostrava@telecom.cz

Poskytujeme:
• všestrannou preventivní speciálně pedagogickou
péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem
či projevy poruch chování
• konzultace, odborné informace a pomoc
osobám odpovědným za výchovu
• ambulantní péče Po - Pá 7.00 - 18.00
• internátní péče v délce 8 týd. (3 smíšené vých. skup.)
PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Diecézní charita ostravsko-opavská
Puchmajerova 10, Moravská Ostrava
tel.: 596 128 309,e-mail: poradna.dchoo@caritas.cz

NABÍZÍME:
• odborné sociální poradenství v oblasti dávek,
nezaměstnanosti, bydlení a mezilidských vztahů
• informace o sociálních službách a volnočasových aktivitách pro seniory
• bezplatné konzultace s právníkem, psychologem a duchovním
Po, Út 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
St 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 • Čt 9.00 - 12.00
STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Mor. Ostrava
tel.: 596 112 473, 774 567 236
ostrava@ranapece.cz

Poskytujeme sociální službu rané péče rodinám
s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým
postižením, a také rodinám s dětmi s ohroženým
vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu
(službu je možné využít v době od narození dítěte do nejvýše
7 let jeho věku, dojíždíme do rodin na území celého
Moravskoslezského kraje). Služba je bezplatná.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.
Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
Info: css@css-ostrava.cz; tel.: 599 455 121

Rodinná poradna: Jahnova 12,
O.-Mar. Hory, tel.: 599 455 120, 605 292 252
Domov pro matky s dětmi:
Budečská 3, Mor. Ostrava, tel.: 599 455 101
Dům na půl cesty: Bozděchově 10,
Mor. Ostrava, tel.: 599 455 182, , 605 893 131
Azylový dům pro muže:
Palackého 61, O.-Přívoz, tel.: 599 455 16
KLUB CELIAKŮ OSTRAVA
kontakt: 728 749 742
AL-ANON
pro příbuzné a blízké závislého člověka

Každý čtvrtek v 17.00 na Hornické poliklinice
hlavní budova, dveře 115, klubovna Anabel
Tel.: 723 572 833 Květa, 739 054 646 Yvetta (po 17.00 h.)
Těšíme se na Vaši návštěvu
NA VÝMINKU s.r.o.
Pavlovova 2626/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 725 409 744, 725 409 700

NOVĚ otevřený soukromý DOMOV PRO SENIORY
ubytování pro 36 seniorů s 24hod. ošetřovatelskou péči,
strava 5xD, veškeré služby, individuální přístup
PORADNA PRO MANŽELSTVÍ
a mezilidské vztahy
tel.: 737 709 591
ARKA CZ
Sokolská tř. 81, Hornická poliklinika Ostrava
tel.: 734 377 810, 732 114 589, 597 454 155
arka@email.cz


Protialkoholní poradna. Následná péče.
Svépomocná skupina. Terénní programy.
Pro osoby závislé na alkoholu aj. návykových
látkách, patologické hráče a jejich blízké.
Bezplatně. Možnost anonymity.
Za finanční podpory: MPSV, MZ ČR, KÚ MSK,
OSTRAVA!!!, MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ
KC ANABELL OSTRAVA
tel.: 737 069 486, email: ostrava@anabell.cz

Pomoc a podpora lidem s poruchami příjmu potravy
ŽEBŘÍKŮV OBCHOD
28. října 437, Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 725 250 086
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00

PRVNÍ CHARITATIVNÍ OBCHOD V OSTRAVĚ
SECOND HAND aneb VŠE PĚKNÉ Z DRUHÉ RUKY
Výtěžek z prodeje podporuje ŽEBŘÍK o.p.s.
• hledáme dobrovolníky pro prodej v obchodě
a roznos propagačních letáků
• podpořte obchod nepotřebným
oblečením, cd, knihami, bižuterii, atd.
S.T.O.P., o.s.
Trocnovská 6, Mor. Ostrava
tel.: 775 993 465, info@sdruzeni-stop.cz

hledá kamarády a učitele 2v1 pro projekt Doučování
dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a další
dobrovolníky pro různorodé aktivity s klienty
v partnerských organizacích. Nebojte se pomáhat!  
SONS ČR
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka, Sadová 5, Moravská Ostava
tel.: 596 783 083, 776 305 022, ostrava-odbočka@sons.cz
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vojvodíková

Nabízíme poradenské a aktivizační služby osobám
se zrakovým handicapem, provozujeme půjčovnu pomůcek.
Pracovní doba ambulantní formy poskytování služeb
Odborné sociální poradenství:
Po 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 na objednání
St 8.00 - 10.30
Čt 8.00 - 12.00 na objednání a 12.30 - 18.00
Sociálně aktivizační služby:
Út 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30
St 10.30 - 12.00 a 12.30 - 18.00
Pá 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30 
PORADNA Modrého kříže v ČR o.s. v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 687/21, Moravská Ostrava
tel.: 733 535 487, 558 841 740, ostrava@modrykriz.org

Poskytujeme odborné sociální poradenství a služby
následné péče lidem závislým nebo ohroženým závislostí
na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách,
jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám
Út 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
St, Čt 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00, 8.00 - 12.00
LINKA DŮVĚRY OSTRAVA
telefonická krizová pomoc
tel.: 596 618 908, mob.: 737 267 939
e-mail: linka.duvery@mnof.cz

• Poskytujeme anonymně telefonickou krizovou pomoc,
psychologickou podporu a psychosociální poradenství
• Možnost kontaktu také e-mailem nebo prostřednictvím chatu
• Služba je určena široké dospělé veřejnosti nejen v Ostravě
• Provoz Linky důvěry Ostrava:
So, Ne a o všech svátcích je provoz nepřetržitý
Po - Pá 12.00 v poledne - 06.00 ráno následujícího dne 
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Ostrava, kontakt@anonymnialkoholici.cz

Antracit Po 16.30, Domov sester 4.p.,
ul. 17.listopadu 1790, Poruba, tel.: 737 985 774
Pokora Út 18.00
Kostel sv. Ducha, Zábřeh, tel.: 603 704 275
Naděje St 16.00
Výstavní 10, Mariánské Hory, tel.: 728 315 293
Radost Čt 18.30, KM sester sv. K. Boromejského,
Pustkovecká 31/29, Pustkovec, tel.: 737 072 019
OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ MAJÍ SVÁ PRÁVA!
Poradna NRZP ČR
30. dubna 2944/1 (zastávka Důl Jindřich, naproti ÚP Ostrava)
Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: 596 110 282, 736 751 206
Skype: poradnaostrava

Cílem projektu je poskytování odborného poradenství
pro oběti trestných činů.Toto poradenství spočívá nejen
v poskytnutí odborných informací, ale také psychologicko-sociální
pomoci oběti. Odborné poradenství je určeno osobám
se zdravotním postižením a seniorům na území Moravskoslezského kraje. 
Poradenství je poskytováno ambulantně, telefonicky a emailem
a konzultace jsou bezplatné. Neposkytujeme však právní zastoupení.
   Vyhledávání:
Našeptávač:
  Facebook Program
REKLAMA